24/1/09

La familia s’amplia
Felicitem al Sito i a la seva senyora pel naixement de la Maria (sense accent).
Sito ets un crack dintre i fora de la pista!